Nieuwe Trendrapport Recreatie en Toerisme 2022

Het nieuwe jaarlijkse Trendrapport Recreatie en Toerisme is weer verkrijgbaar. Het rapport staat vol recente cijfers (van het CBS), ontwikkelingen en onderzoeken. VTK heeft de redactie gevoerd in het hoofdstuk dagattracties. Naast het fysieke rapport ontwikkelt het NRIT ook een digitale variant die een meer actuele informatie gaat krijgen. Ook VTK i.s.m. Breda University gaan hier bijdragen aan leveren. Via deze link kunt het fysieke rapport bestellen.