Toerist herondekt het platteland

Door de corona crisis zijn de kansen voor het platteland op de toeristische markt enorm toegenomen. In een interview met Nieuwe Oogst (het mediaplatform voor ondernemers op het platteland) bespreekt Goof Lukken de krachten van het plattelandstoerisme. Kleinschaligheid, uniciteit, edutainment en authenticiteit zijn sterke punten van de toeristische product op het platteland. Lees hier het hele artikel.