Nieuw Trendrapport beschikbaar

Gevolgen coronacrisis dominant in Trendrapport Recreatie en Toerisme

Het jaarlijkse Trendrapport Toerisme Recreatie en Vrije Tijd, uitgegeven door NRIT Media, is voor de 40e keer verschenen. Het rapport geeft o.a. een goed overzicht van de gevolgen van de coronacrisis voor de diverse deelsectoren. Het rapport omschrijft niet alleen de schade, maar benoemt ook de nieuwe ontwikkelingen die dankzij de crisis tot stand zijn gekomen. Belangrijkste trend is de revival van binnenlandse vakanties die door Corona alleen maar werd versterkt. (Terwijl de buitenlandse toerist veelal weg bleef).

Oprichter van Vrijetijdskennis Goof Lukken was eindredacteur van het hoofdstuk over de dagrecreatie. De conclusie voor de dagrecreatie: “De Nederlandse dagattracties kijken terug op een gitzwart 2020 als gevolg van de pandemie. In 2019 konden ze samen nog ruim 49 miljoen bezoekers verwelkomen, in 2020 stopte de teller op een schamele 20 miljoen, een daling van bijna 60 procent. Daarmee zijn de dagattracties terug op het niveau van 1990.”

Voor meer informatie zie www.nrit.nl of de samenvatting op www.pretwerk.nl