Wat is vrije tijd?

Voor vrijetijdsonderzoeker van der Poel is het begrip vrijetijd (aan elkaar geschreven) moeilijk te definiëren, omdat het erg afhangt van de benaderingswijze. Zo werd vroeger alle niet-werktijd als vrijetijd omschreven, later alle tijd die besteed wordt aan niet alledaagse bezigheden. Kenmerkend voor vrijetijd is echter dat het individu zeggenschap heeft over de indeling en de besteding van de tijd.

Ontwikkeling, geschiedenis

De vrijetijdsindustrie heeft zich de afgelopen 65 jaar ontwikkeld tot een belangrijke pijler onder de Nederlandse economie. Mensen vinden vrije tijd belangrijk en zijn bereid hier een toenemend deel van hun besteedbare inkomen aan uit te geven. De groeiende vraag heeft ertoe geleid dat ook het aanbod enorm in diversiteit is toegenomen. Inmiddels is sprake van een volwaardige economische activiteit met in een aantal gevallen bovengemiddelde groeiperspectieven.

Toeristische bestedingen zijn 87,5 miljard euro

Het CBS zegt hierover: ‘De toeristische bestedingen in Nederland bedroegen 87,5 miljard euro in 2018 en waren daarmee 6,4 procent hoger dan in 2017. Gecorrigeerd voor prijsveranderingen groeiden deze bestedingen met 4,1 procent. Het aantal banen in de toeristische sector nam met 27 duizend toe tot 791 duizend. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken. De groei in toeristische bestedingen was te danken aan zowel de bestedingen van binnenlandse toeristen als van buitenlandse toeristen in Nederland. De bestedingen van binnenlandse toeristen waren 2,7 miljard euro hoger dan in 2017 en bedroegen in totaal 51,9 miljard euro (2018). De bestedingen van buitenlandse toeristen namen met 2,5 miljard euro toe naar 32,5 miljard euro.Het aantal banen in de toeristische sector in Nederland is in 2018 met 3,6 procent gestegen naar 791 duizend banen. Het aandeel van de toeristische sector in het totaal aantal banen nam toe naar 7,5 procent.’

Economisch van groot belang!

De economische betekenis van de vrijetijdsindustrie is de laatste jaren nog groter geworden. Volgens Gastvrij-Nederland bedroeg deze in 2010 ruim 408 miljard (direct en indirect)! Recente cijfers (2016) geven aan dat de gastvrijheidssector met 50.000 ondernemingen, 300.00 banen en een directe omzet van 87,5 miljard van groot belang is.  De komende jaren heeft de gastvrijheisbranche wel een aantal uitdagingen zoals professionaliseren en innoveren. Dit is de visie van Gastvrij Nederland en Breda University daarover. Verschillende cijfers over vrijetijd zijn te vinden in het Trendrapport Toerisme en Recreatie (waarin VTK-oprichter Goof Lukken de afgelopen jaren diverse artikelen heeft geschreven). Ook op de site van Gastvrij Nederland zijn veel specifieke cijfers en marktontwikkelingen te vinden. Deze organisatie is de nationale samenwerking van alle belangrijke partijen in ons land met betrekking tot vrijetijd, gastvrijheid, horeca en toerisme. Op zoek naar meer cijfers over recreatie, leisure, toerisme of vrijetijd? Raadpleeg de site van het CBS of het NBTC.

Topsector

De vrijetijdsindustrie is één van de topsectoren van de toekomst. Het is een industrie die niet makelliijk te verplaatsen is en gebonden is aan zijn of haar ‘roots’.  Verdere professionalisering is in de toekomst wel nodig. De wereldwijde concurentie wordt groter en de gast van de toekomst is veeleisender.